Konsekwencje braku ruchu

14:57 06-09-2019

Brak aktywności fizycznej jest głównym czynnikiem problemów zdrowotnych w rozwiniętych krajach.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że brak ruchu stanowi główną przyczynę:

– 21-25% zachorowań na  nowotwory (piersi i okrężnicy)

– 27% zachorowań na cukrzycę,

– 30% zachorowań na chorobę niedokrwienna serca.

Według WHO dorośli powinni wykonywać co najmniej 150 minut tygodniowo aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut tygodniowo aktywności o wysokiej intensywności lub ekwiwalentna kombinacja aktywności o umiarkowanej i wysokiej intensywności. Natomiast ćwiczenia wzmacniające mięśnie powinny być wykonywane (dla głównych grup mięśniowych) minimum dwa razy w tygodniu.

Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą ściśle powiązane. Ludzkie ciało zostało skonstruowane do ruchu, stąd wymaga regularnej aktywności fizycznej do optymalnego funkcjonowania i unikania chorób.

MadaFit © 2018
Projekt i wykonanie szaradowski.pl